Responsabilitatea politică a companiilor

Pr. Samuel Rouvillois CSJ

Astăzi compania trebuie să accepte că are un rol „politic” esențial. Alături de familie, de comunitatea politică locală sau de asociații, ea este unul dintre laboratoarele antropologice permanente în care se experimentează, la scară redusă, lupta pentru supraviețuire a planetei, a comunității umane și, de-asemenea, a persoanelor. Dacă la început, în spațiul familial, omul învață să devină uman, în spațiul companiei și al vieții asociative el va învăța să se autodetermine și să coopereze în mod durabil – și pe o bază obiectivă – cu ceilalți.

Compania este un loc central în lupta pentru a umaniza sistemul economic, deoarece ea îi ajută pe oameni să instrumentalizeze uneltele economice, prin negocierea felului în care se inserează în el. Ea este locul esențial în care se învață umanizarea logicilor și a interacțiunilor economice. Astfel, cea dintâi responsabilitate etică a managementului este de a permite o însușire personală a actului muncii și a complexității premiselor și consecințelor sale. Calitatea umană a unei companii va depinde de felul în care se reperează, se favorizează și se însoțesc atitudinile care ajută oamenii să nu se alieneze spre căutarea unică a unei eficacități crescânde, spre reușita materială sau spre logicile de cucerire și de rivalitate ale puterii!

De fapt, compania este un loc în care, împotriva ideilor preconcepute, există un spațiu mare pentru umanizare. Acest mediu trebuie să accepte să devină un actor social major, un loc în care responsabilitatea persoanelor unele față de altele este o condiție sine qua non pentru a învinge puterea de alienare exercitată de competitivitatea economică asupra indivizilor și echipelor. (…)

Și de ce nu ar fi posibilă umanizarea companiilor? Pentru aceasta însă, compania ar trebui să se perceapă și să aleagă să fie un veritabil actor social. Ea este un loc în care persoanele petrec enorm de mult timp, așadar un loc în care nu avem voie să utilizăm energia omenească fără a oferi în schimb veritabile posibilități de creștere și de dezvoltare personală.

Compania, și mai ales o companie mică, este privită adesea ca o unitate prea slabă pentru a influența cursul lucrurilor, la scara unei țări sau a unui continent. În vreme ce, mai mulți împreună, e mai ușor să reziști pentru a face față acestor fenomene economice globale. Constituirea unor astfel de rețele, precum asociațiile profesionale – care ar trebui însă regândite – este un mijloc pentru a compensa puterea firavă pe care o au companiile de talie mică. Crearea și dezvoltarea unor astfel de rețele trebuie să permită dobândirea unei veritabile importanțe economice, politice și sociale, în fața logicilor de pură putere.

(Bertrand Collomb, Samuel Rouvillois, L’entreprise humainement responsable, DDB, Paris 2011, traducere Dan Suciu)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *